издирване

издирване
същ. - дирене, търсене, претърсване
същ. - анкета, следствие
същ. - изследване, изучаване, проучване, проверка

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • анализ — същ. анализиране, разлагане, разчленение същ. изследване, издирване същ. разбор, критика същ. проба, изпробване, проверка …   Български синонимен речник

  • анкета — същ. следствие, изследване, разследване, обследване, издирване, разузнаване, проучване, дознание, разпит, проверка, информация същ. изучаване, анкетиране, преглед, преглеждане …   Български синонимен речник

  • дирене — същ. търсене, изследване, разследване, издирване, разучаване, изучаване същ. следствие, преследване същ. задиряне …   Български синонимен речник

  • изследване — същ. издирване, търсене, изучаване, проучване, анализ същ. анкета, дознание, разследване същ. изпробване, проба, изпитване, проверка същ. напипване, налучкване, откриване същ. анкетиране, преглед, преглеждане …   Български синонимен речник

  • изучаване — същ. учение, обучение, школа същ. разследване, проучване, издирване, изследване, търсене, анкета същ. анкетиране, преглед, преглеждане …   Български синонимен речник

  • обследване — същ. преглед, проверка, контрол, ревизия, инспекция, проучване, анкета, издирване …   Български синонимен речник

  • проверка — същ. преглед, ревизия, контрол, обследване, изследване, проверяване, издирване, надзор същ. сондаж, опит, опитване същ. изпитване, изпитание, проба, изпробване същ. контрола същ. повторно преглеждане същ. преглеждане, инс …   Български синонимен речник

  • разследване — същ. следствие, дознание, разпит, анкета, анкетиране същ. изследване, издирване, разучаване, проверка, проучване, изучаване същ. разпитване …   Български синонимен речник

  • разучаване — същ. проучване, изучаване, анализиране, разследване, анкета същ. разузнаване, издирване, изследване, наблюдение същ. разработка, обработка, подготовка …   Български синонимен речник

  • следствие — същ. разследване, разпит, дознание, дирене, издирване, изследване, анкета същ. извод, заключение, край същ. резултат, последица, последствие, ефект същ. изход същ. разпитване същ. продукт …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”